2 Samuel 6:14

PBG(i) 14 I skakał Dawid ze wszystkiej mocy przed Panem, a był Dawid obleczony w efod lniany.