2 Samuel 5:22

PBG(i) 22 Znowu jeszcze przyciągnęli Filistynowie, i rozpostarli się w dolinie Refaim.