2 Samuel 23:34

PBG(i) 34 Elifelet, syn Achasbaja, syna Machatego; Elijam, syn Achitofela Gilończyka.