2 Samuel 22:42

PBG(i) 42 Poglądali, ale nie był wybawiciel; wołali na Pana, ale ich nie wysłuchał.