2 Samuel 22:19

PBG(i) 19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.