2 Samuel 12:25

PBG(i) 25 Przetoż posłał Natana proroka, i nazwał imię jego Jedydyja, dla Pana.