2 Samuel 10:1

PBG(i) 1 I stało się potem, że umarł król synów Ammonowych, a królował Hanon, syn jego, po nim.