2 Kings 3:6

PBG(i) 6 Wyciągnął tedy król Joram dnia onego z Samaryi, i obliczył wszystkiego Izraela.