2 Kings 19:13

PBG(i) 13 Gdzież jest król Emat, i król Arfad, i król miasta Sefarwaim, Ana i Awa?