2 Kings 16:19

PBG(i) 19 A inne sprawy Achazowe, które czynił, zapisane są w kronikach o królach Judzkich.