2 Kings 16:16

PBG(i) 16 I uczynił Uryjasz kapłan według wszystkiego, jako był rozkazał król Achaz.