2 Kings 15:4

PBG(i) 4 Wszakże wyżyny nie były zniesione: jeszcze lud ofiarował i kadził po wyżynach.