2 Kings 14:22

PBG(i) 22 Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.