2 Corinthians 6:12

PBG(i) 12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrznościach waszych.