2 Corinthians 3:4

PBG(i) 4 A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu,