2 Corinthians 3:17

PBG(i) 17 Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność.