2 Corinthians 2:11

PBG(i) 11 Albowiem zamysły jego nie są nam tajne.