2 Corinthians 12:8

PBG(i) 8 Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie.