2 Chronicles 10:19

PBG(i) 19 A tak odstąpili Izraelczycy od domu Dawidowego, aż do dnia tego.