1 Timothy 2:10

PBG(i) 10 Ale (jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności), dobremi uczynkami.