1 Samuel 6:1

PBG(i) 1 I była skrzynia Pańska w ziemi Filistyńskiej przez siedm miesięcy.