1 Samuel 1:27

PBG(i) 27 Prosiłam o to dzieciątko, i dał mi Pan prośbę moję, którejm żądała od niego.