1 Samuel 1:12

PBG(i) 12 I stało się, gdy przedłużała modlitwy przed Panem, że Heli przypatrował się ustom jej.