1 Samuel 17:15

PBG(i) 15 Dawid tedy odchodził i wracał się od Saula, aby pasł trzody ojca swego w Betlehem.