1 Samuel 15:30

PBG(i) 30 Wróciwszy się tedy Samuel szedł za Saulem, i pokłonił się Saul Panu.