1 Samuel 14:44

PBG(i) 44 I odpowiedzał Saul: To a to mi niech Bóg uczyni, że śmiercią umrzesz Jonatanie.
Reformed Dating