1 Samuel 13:1

PBG(i) 1 Saul tedy pierwszego roku królowania swego (bo tylko dwa lata królował nad Izraelem,)