1 Samuel 10:13

PBG(i) 13 I przestał prorokować, a przyszedł na górę.