1 Peter 5:6

PBG(i) 6 Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego;