1 Kings 6:37

PBG(i) 37 Roku czwartego, miesiąca Kwietnia, założony jest dom Pański;