1 Kings 6:26

PBG(i) 26 Wysokość Cherubina jednego była na dziesięć łokci, także i drugiego Cherubina.