1 Kings 3:24

PBG(i) 24 Przetoż rzekł król: Przynieście mi miecz. I przyniesiono miecz przed króla.