1 Kings 2:25

PBG(i) 25 A tak posłał król Salomon Banajasa, syna Jojadowego, który się nań targnął, i zabił go.