1 Kings 2:14

PBG(i) 14 Nadto rzekł: Mam nieco mówić z tobą. A ona rzekła: Mów.