1 Kings 18:35

PBG(i) 35 Tak że płynęły wody około ołtarza, aż i rów był napełniony wodą.