1 Kings 12:26

PBG(i) 26 I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.