1 Kings 10:4

PBG(i) 4 Przetoż widząc królowa z Saby wszystkę mądrość Salomonową, i dom, który był zbudował,