1 John 4:21

PBG(i) 21 A toć rozkazanie mamy od niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego.