1 Corinthians 7:40

PBG(i) 40 Ale szczęśliwszą jest, jeźliby tak została według rady mojej; a mniemam, że i ja mam Ducha Bożego.
Reformed Dating