1 Corinthians 7:33

PBG(i) 33 Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie.