1 Corinthians 7:20

PBG(i) 20 Każdy w tem powołaniu, w którem powołany jest, niech zostaje.