1 Corinthians 6:14

PBG(i) 14 Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.