1 Corinthians 4:20

PBG(i) 20 Albowiem nie w mowie zależy królestwo Boże, ale w mocy.