1 Corinthians 16:13

PBG(i) 13 Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmacniajcie się.