1 Corinthians 10:26

PBG(i) 26 Albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej.