1 Chronicles 7:6

PBG(i) 6 Synowie Benjaminowi: Bela i Bechor, i Jedyjael, trzej.