1 Chronicles 6:51

PBG(i) 51 Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,