1 Chronicles 4:16

PBG(i) 16 A synowie Jehaleleela: Zyf i Zyfa, Tyryja, i Azarel.