1 Chronicles 3:9

PBG(i) 9 A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.