1 Chronicles 2:36

PBG(i) 36 Etaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.